*Kişinin kendisinden yaptığı alıntı kabul görmeyecektir. Neden derseniz:

“İnsanın yapmadığı bir işi söylemesi, kendisinden alıntı yapması kadar sahici bir sahtelik; sahte bir sahiciliktir.” (Senai Demirci)

*Gönderilen alıntılar müsveddelerde ağırlanır. Seçilen alıntılar deftere alınır. Alıntıların sırası değiştirilebilir. Deftere alınan bir alıntı ilerleyen zamanlarda gerekli görülürse silinebilir. Alıntı yapanın adı muhakkak, yapılanın ise mümkünse yazılır. Faili meçhul alıntı, okurun vicdanını yaralar. Yara bere, defter’i üzer. Defter’i üzmek yakışık almaz. Yakışıksız, boş ve anlamsız işlerle zaman kaybedilmez.

*Defter, her ayın 14. ve 28. günü, ayda iki sefer olmak üzere, yeni sayısını/ ürününü verir! Hasat vakitlerine dek, gönderilen alıntılar istişare talebelerince Hakikate Uygunluk Denetiminden geçirilmektedir.

*Sizden, ilk iki alıntı dışında, Kuran ve Hadis alıntısı kabul edilmeyecektir!

*Alıntılar ancak gönderi sayfasına sığacak uzunlukta olmalıdır.

* Şiir alıntılarının gönderiminde şiirin yazılışını riayet için kesme/işareti kullanılabilir.

* Müstear, takma veya çakma isim kullanımı kabul edilemez bir samimiyetsizliktir. Alıntı yapılan kişinin adı bilinmiyorsa, o bölüm boş bırakılır (…) defterce bir bilen’e sorulur yahut okuryazar dostlarımızca doldurulur.